';
side-area-logo

Politechnika Krakowska

Druk, prace graficzne

Jedna z czołowych uczelni technicznych w Polsce, kształcąca wysoko wykwalifikowane kadry inżynierskie na poziomie europejskim. Politechnika Krakowska działa na rzecz tworzenia krajowej, europejskiej i światowej przestrzeni badawczej i edukacyjnej. Dąży do interdyscyplinarności w badaniach naukowych i kształceniu, łącząc nauki techniczne z matematycznymi, przyrodniczymi, ekonomicznymi, prawnymi i humanistycznymi, z wykorzystaniem technologii informatycznych.

Druk, prace graficzne

Nasza szczególna współpraca z Politechniką Krakowską przy okazji 70-lecia uczelni zaowocowała wydaniem przepięknego albumu „Portrety profesorów”. Nasz zespół stworzył niezwykłe projekty ,które dzięki wysoce wyspecjalizowanej kadrze drukarzy i introligatorów uzyskała przepiękną albumową oprawę. Taki projekt wymagał zaangażowania najlepszych specjalistów ,którzy pomogli nam uzyskać tak wysoką jakość zarówno druku jak i oprawy. Album stworzony jako dzieło samo w sobie cechuje się niezwykłym kunsztem wykonania oraz wykorzystaniem najbardziej wyrafinowanych środków produkcji.  Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za obdarzenie nas ogromnym zaufaniem przy tworzeniu tak istotnego projektu dla uczelni.

Zobacz więcej realizacji